folk der demonstrerer

Vores Værdigrundlag

 

Frihed

Vi er af den holdning at der i det danske samfund, er plads til at give folk retten til selv at vælge deres rekreative rusmiddel. Retten til at kunne vælge en alternativ behandlingsform. Derfor bør en god Cannabiskultur stræbe efter at give alle egnede i Danmark, retten til at omgås Cannabis uden repressalier.

Fællesskab

Alle typer mennesker i vores samfund gør brug af Cannabis. Lige fra enlige til familiemennesker, fra selvstændige til ansatte, fra høj-indkomst til lav-indkomst. Derfor bør en god Cannabiskultur stræbe efter at give plads til den mangfoldighed som
Cannabisforbrugere overalt i landet repræsenterer, ikke bare i egne kredse, men i hele samfundet.

Hygge

En god Cannabiskultur for os, har hyggen i centrum. Cannabis har en enestående evne til at bringe mennesker sammen, på tværs af skel, på en fredelig måde og med et hyggeligt formål. Derfor mener vi at en god Cannabiskultur bør stræbe efter at bringe mennesker sammen, fremfor at splitte dem.

Objektivitet

Cannabis er en kompleks plante, med et til dels uafklaret potentiale. Vores tilgang til emnet Cannabis bygger på en forståelse for at videnskaben om Cannabisplanten og dens afarter. Fakta må altid komme før antagelser. Derfor bør en god Cannabiskultur stræbe efter at behandle emnet Cannabis på et videnskabeligt og evidensbaseret grundlag.

Seriøsitet

Cannabis er, grineflip og smag for søde sager til trods, en alvorlig affære. Cannabis har mange forskelligartede anvendelsesmuligheder (medicinsk, terapeutisk, rekreationelt, industrielt), og kan i de forkerte sammenhænge være farligt. Det er
vigtigt at vi hverken glorificerer eller dæmoniserer.
Derfor bør en god Cannabiskultur stræbe efter at behandle emnet Cannabis med seriøsitet og debattere det med fornuften i behold.

Et Danmark hvor vi, i stedet for at holde hånden over et illegalt marked til fordel for organiseret kriminalitet og terror, kan tage del i en global industri med en anslået værdi på 300 mia dollar. 

Det vi ønsker os

Dansk Cannabis Forening